Viete čo je Airbrush?

V stručnosti slovo Airbrush pomenováva taký spôsob nanášania farby, pri ktorom sa prúdom vzduchu farba v podobe drobných kvapôčok strieka na povrch predmetu vo veľmi jemnej a rovnomernej vrstve. Prvý raz sa tento spôsob nanášania farby objavil už pred sto rokmi v USA v reklamnom umení a zaužívané je aj pomenovanie americký retuš, ktorý používajú hlavne umelci Airbrush je zrejme najlepší spôsob pre nanášanie farby. Používa sa vo veľmi širokom množstve aplikácií, na maľovanie umeleckých diel, farbenie predmetov v priemysle, alebo v modelárstve. V dnešnej dobe nachádza uplatnenie aj pri kozmetickej úprave a skrášľovaní v nechtových štúdiách (Nail Art), pri tvorbe profesionálneho mejkapu (Body Painting) a podobne. Veľké úspechy sa s ním dosahujú aj v cukrárenskej výrobe a tvorbe tôrt (tzv. Cake Crafting, Cake Art) a rôznych ozdobných cukroviniek. Veľmi populárne je samozrejme klasické použitie airbrush techník pri umeleckom maľovaní rôznych obrazov, či dekorovaní výrobkov, no a v neposlednom rade pri skrášľovaní automobilov, motocyklov, prilieb jazdcov a hráčov atď. Využitie je obmedzené len vašou fantáziou! Striekanie farby je navyše veľmi úsporný spôsob nanášania. Oproti natieraniu štetcom ušetríte 30 – 50% farby.

Často sa stretávame s otázkou, ktorá striekacia pištoľ je vhodná pre začiatočníka a na ktorú sa má postúpiť, keď už niekto nie je začiatočníkom. Toto je nesprávna otázka. Striekacie pištole nie sú konštruované inak pre začiatočníka a inak pre pokročilého. S kvalitnou striekacou pištoľou sa aj začiatočník naučí pracovať za niekoľko hodín. Konštruované sú pre konkrétny druh práce, pretože v podstate neexistuje univerzálne použiteľná striekacia pištoľ. Iný druh pištole je vhodný pre nástrek väčších plôch a iný pre striekanie jemných liniek. Pomôžeme sa vám trochu zorientovať.
Pri práci so striekacou pištoľou je dôležité vedieť ktorý druh striekacej pištole je vhodný pre konkrétnu prácu, a je potrebné mať aj aspoň základnú znalosť techniky a základnú zručnosť. Striekacia pištoľ je nástroj, v ktorom vzduch prúdi skrz vodorovnú trubicu a vytvára sací účinok, ktorým ťahá kvapalinu cez zvislú trubicu von z nádržky. Všetky striekacie pištole sú založené na tomto princípe.

Druhy striekacích pištolí
-s vonkajším zmiešavaním: Vzduch prúdiaci cez vzduchový kanál sa s farbou zmiešava pri výstupe z trysky. Sú to striekacie pištole obvykle veľmi jednoduché, s fľaštičkou. Používajú sa pre striekanie väčších plôch, širších liniek a voľnejších prechodov medzi farbami. Výborne sa hodia na striekanie karosérií modelov áut, alebo iné väčšie jednofarebné plochy.
-s vnútorným zmiešavaním: Vzduch prúdiaci cez vzduchový kanál sa s farbou zmiešava vnútri striekacej hlavy. Používa sa pre striekanie menších plôch, tenkých liniek a ostrejších prechodov medzi farbami.
-s gravitačným plnením: Nádobka alebo lievik je nad telesom pištole a farba je dodávaná k tryske pôsobením vlastnej váhy (gravitácie).
-s podtlakovým plnením: Nádoba alebo fľaštička je pod telesom pištole a farba je nasávaná pomocou podtlaku vznikajúceho prúdením vzduchu cez pištoľ.
-s jednočinnou spúšťou: Jednočinná spúšť ovláda len prívod vzduchu. Množstvo farby nie je regulované vôbec, alebo je regulované pomocou samostatnej regulačnej matice na tryske, alebo povyťahovaním ihly. Je to typické pre pištole určené na nástrek väčších plôch, alebo častú rovnakú prácu pri ktorej stačí jedno nastavenie pištole.
-s jednoduchou dvojčinnou spúšťou: Dvojčinná spúšť ovláda spolu prívod vzduchu (stlačením spúšte sa uvoľní prívod vzduchu) aj množstvo farby. Pohybom spúšte dozadu-dopredu sa tryska otvára-zatvára pohybom ihly a tým sa reguluje množstvo farby. Je to najbežnejší typ pištole používaný na väčšinu modelárskych a grafických prác. Výhodou je veľmi plynulé menenie parametrov striekania.
-s nezávislou dvojčinnou spúšťou: Nezávislá dvojčinná spúšť plynulo ovláda množstvo vzduchu (pohyb spúšte hore-dole) a množstvo farby (pohyb spúšte dozadu-dopredu). Je to najvyšší typ pištole používaný na najnáročnejšie grafické práce.
-s regulačným ventilom pod tryskou: Najpokročilejšie striekacie pištole majú pod zmiešavacou komorou doplnkový ventil, ktorým sa dajú jemne doladiť parametre zmiešavania farby a vzduchu.
-s klasickou skrutkovacou tryskou.
-so samostrediacou tryskou systému VEGA, ktorá je vo svojom lôžku len vložená.
 
Keď sa budete rozhodovať pre svoju prvú striekaciu pištoľ, zamyslite sa nad tým, ktorú činnosť budete robiť najčastejšie. Či budete častejšie striekať väčšie plochy, alebo jemné čiary. Neexistuje pištoľ s ktorou by sa dali obe činnosti robiť rovnako dobre. Pre väčšiu plochu postačuje jednoduchá jednočinná striekacia pištoľ s dostatočne veľkou nádobkou. Pre jemné linky potrebujete dvojčinnú striekaciu pištoľ najčastejšie s lievikom (nádobkou) hore.
 
Niečo o tryskách
Menej skúsení užívatelia si často myslia, že pre nástrek tenkej linky je najdôležitejšie mať striekaciu pištoľ s najmenším možným otvorom v tryske. To je omyl, pretože jestvujú rôzne konštrukcie trysiek. Napríklad klasická skrutkovacia tryska môže mať otvor 0,2mm, ale tryska typu VEGA má otvor 0,3mm. S oboma však dosiahnete rovnako tenkú "ceruzkovú" čiaru. Nejde totiž len o samotný otvor v tryske, ale aj o jej konštrukciu, spôsob brúsenia hrotu ihly, tlak vzduchu jemnosť pigmentu farby spôsob riedenia farby a ďalšie parametre.
Niekedy si užívatelia kúpia jednu pištoľ a k nej niekoľko rôznych trysiek, ktoré chcú vymieňať podľa druhu práce. Pozor však, ku každej tryske potrebujete aj príslušný rozmer ihly a difúzora. Kombinácia trysky 0,2mm s ihlou 0,3mm a difúzorom 0,5mm len málokedy dá dobrý výsledok práce. Ak potrebujete vymieňať trysky často, lepšie riešenie je kúpiť si dve aj tri pištole a mať v nich trvalo namontované potrebné zostavy trysiek.
Tryska je v novej pištoli od výroby obvykle utesnená na závite kvapalným voskom a vyskrutkovanie jednak poruší utesnenie a jednak hrozí poškodenie trysky až zlomenie v závite. Niekedy je vhodné pre uvoľnenie vosku telo pištole opatrne nahriať. Ak chcete vymeniť trysku za inú, mali by ste postupovať extrémne opatrne pri vyskrutkovaní trysky z pištole. V novších typoch pištolí je tryska utesnená len gumeným tesnením, vtedy je jej vyskrutkovanie jednoduchšie. Trysku typu VEGA jednoducho uvoľníte z lôžka opatrným zatlačením prstom zboku na trysku.
Poznámka: Každá tryska podlieha opotrebeniu v závislosti od typu používaných farieb. Farba je abrazívum (brúsidlo) a tryska sa používaním skôr, či neskôr opotrebuje. Taktiež pri neopatrnej manipulácii môže dôjsť k roztrhnutiu trysky prílišným zatlačením ihly do otvoru trysky.
 
Zdroj stlačeného vzduchu
Pre prácu so striekacou pištoľou platí pravidlo, ktoré nedokážete oklamať. Ani s najlepšou striekacou pištoľou nedosiahnete dobrý výsledok bez kvalitného kompresora, resp. zdroja stabilného prúdu vzduchu. Pre pohon striekacej pištole je možné núdzovo použiť nádobu so stlačeným plynom (sprej). Ale nádoba so stlačeným plynom vyhovuje len pištoli najjednoduchšej konštrukcie, pracujúcej pri nízkom tlaku a len pri zriedkavej práci, lebo neumožňuje zabezpečiť stabilne nastavený tlak. Navyše je to drahý zdroj tlaku, pretože za cenu 6 - 7 tlakových fliaš kúpite už dobrý kompresor. Ak používate striekaciu pištoľ vyššieho typu,  jednoznačne potrebujete kvalitný špecializovaný kompresor. Pracovný tlak striekacích pištolí sa všeobecne pohybuje medzi 0,8 – 2,7 bar, v závislosti na druhu striekacej pištole a druhu práce. Preto je nutné, aby kompresor mal plynulú reguláciu tlaku. Kvalitný kompresor musí mať aj odlučovací filter pre zachytenie drobných nečistôt zo vzduchu a hlavne vodných pár. Niektoré kompresory pre airbrush majú aj malú tlakovú nádobu (vzdušník), slúžiacu pre čo najrovnomernejší tlak vzduchu na výstupe z kompresora. Bežnou výbavou kvalitného kompresora je tlakový senzor, ktorý vypne kompresor do pohotovostného režimu hneď ako prestanete odoberať tlakový vzduch do pištole (uvoľníte spúšť). Špecializovaný kompresor pre airbrush nenahradíte ani lacným kompresorom na fúkanie pneumatík, ani veľkým garážovým kompresorom na pohon pneumatického náradia.
 
Riedenie farieb
Do striekacej pištole môže byť použitá v podstate ktorákoľvek farba vhodná pre danú veľkosť otvoru v tryske (jemnosť pigmentu) a príslušný tlak vzduchu. Striekať sa dajú prakticky všetky druhy modelárskych farieb, ale aj výtvarnícke farby, atramenty, akrylové, syntetické, polyuretánové aj acetónové farby. Vyrábajú sa špeciálne potravinárske a tetovacie farby. Riedenie je obvykle nutné prispôsobiť podľa druhu farby a podľa typu striekania (veľká plocha, tenká linka,...). Je mnoho výrobcov, ktorí vyrábajú farby už nariedené pre striekanie (napríklad Vallejo Air). Vo všeobecnosti však platí, že farby na striekanie je nutné riediť až do „vodovej“ konzistencie. Farba musí byť veľmi riedka, len tak sa dá dokonale striekať a vytvoriť hladký povrch. Ak je farba príliš hustá, nebude dobre prechádzať tryskou a bude ju upchávať. Hustá farba sa strieka ťažko, alebo sa nedá striekať vôbec. Modelárske farby sa bežne riedia pre striekanie až v pomere 3 diely riedidla ku 2 dielom farby, ale farba môže byť aj ešte viac riedená. Je nutné si vždy vyskúšať riedenie a nástrek pred začatím práce. Riediaci pomer vplýva aj na priľnavosť farby a jej kryciu schopnosť. Rôzne značky a typy farieb vyžadujú rôzne pomery riedenia. Pri práci so syntetickými a acetónovými farbami zabezpečte dobré vetranie miestnosti. Pre presné dávkovanie pri riedení je najlepšie používať pipetu.
Začiatočníci, ktorí predtým farby len natierali, často robia tú chybu, že farbu pred striekaním málo rozriedili. Striekacia pištoľ im potom prská, alebo púšťa bublinky, alebo nestrieka vôbec. Pre striekanie sa farby musia riediť oveľa viac než pre natieranie. Univerzálny správny pomer nejestvuje, pretože každá značka a každý druh farby má iné vlastnosti. Správna hustota farby pre striekanie je "vodová", to znamená tak riedka, že tečie ako voda. Vtedy ľahko prejde tryskou pištole a dobre sa strieka. Samozrejme je bežné, že pri striekaní riedkou farbou je nutné opakovať nástrek aj v dvoch - troch vrstvách. 
 
Príprava povrchu predmetu:
V závislosti od druhu povrchu a druhu farby, je niekedy nutné pripraviť povrch predmetu na to, aby na ňom dobre držala farba. Týka sa to hlavne hladkých nesavých povrchov (napríklad plastový model, kov, sklo,...), na ktoré chceme nastriekať niektorý druh farby riedenej vodou. Ak je farba riedená vodou, tak má obvykle horšiu priľnavosť na nesavom povrchu a vytvára "mapy". Preto sa na povrch najprv nastrieka niektorý druh základnej farby (surfacer), ktorá vytvorí jemne drsnú a savú plochu ideálnu pre striekanie farby vo veľmi tenkej vrstve. Základné farby sa vyrábajú v niekoľkých odtieňoch. Voľba vhodného odtieňa základnej farby závisí od odtieňov povrchových farieb. Pod svetlé farby ide biely základ, pod červené farby je dobré použiť ružový, alebo červený základ, pod strieborné farby je ideálny čierna základ atď. Najčastejšie sa používa neutrálny svetlosivý základ.   
Odporúčanie: Akrylové farby Tamiya sú obzvlášť dobré pre nástrek na plastový povrch. Na rozdiel od  vodou riediteľných akrylových farieb, Tamiya farby v zásade nepotrebujú úpravu plastového povrchu základnou farbou. Tieto farby odporúčame riediť 3 diely farby s 2 dielmi riedidla Tamiya. Vynikajúce pre striekanie sú však aj akrylové farby Vallejo Air, novo vyvinuté špeciálne pre striekanie, dodávané už nariedené. V prípade potreby sa riedia len vodou. Pri striekaní akrylových vodou riedených farieb na plast, je nutné najprv povrch nastriekať základnou farbou, inak sa budú tvoriť mapy a farba nebude dobre chytať na prvý raz!
Maskovanie povrchu: Pri striekaní je potrebné niektoré miesta zakrývať - maskovať pred nežiadúcim prefarbením. Na to sa používa špeciálna maskovacia fólia, alebo páska, ktoré sa na povrch po vystrihnutí príslušného tvaru prilepia, ale zároveň pri odstránení nepoškodia povrch. Na menšie plochy sa dá použiť špeciálna tekutá guma - maskol, ktorá po nanesení vytvorí kryciu vrstvu, ktorá sa po skončení práce ľahko zlúpne a nepoškodí povrch.

Prevádzka striekacej pištole 
Odporúčame, aby ste si vyskúšali striekanie na kuse papiera alebo na cvičnom objekte.
-Uistite sa, že hadica spájajúca kompresor a striekaciu pištoľ je dobre utesnená.
-Naplňte nádobku, alebo lievik správne nariedenou farbou.
-Na začiatku striekania, aby ste dostali požadovaný kontakt o povrchom, nastavte pištoľ najprv na jemný prúd farby pre tenké linky a začnite nástrek obďaleč, asi 15 cm od povrchu. Pištoľ držte v pravom uhle k povrchu. Počas striekania robte rukou plynulý pohyb zo strany na stranu, nikdy nestojte s pištoľou na jednom mieste. Veďte striekaciu pištoľ pokojnou rukou rovnomerne pozdĺž striekaného povrchu a pokryte súvislé pásmo. Ak sa priblížite k povrchu, nafarbená oblasť bude menšia a farba viac koncentrovaná. Ak pištoľ oddialite, nafarbená oblasť bude väčšia a farba menej koncentrovaná. Po získaní určitej praxe ak budete pištoľ dobre ovládať, môžete skúsiť nástrek jemných liniek. Držte pri tom pištoľ tesne nad povrchom a opatrne ovládajte množstvo farby. Pri tomto režime striekania niekedy konček ihly vyčnieva von zo striekacej hlavy. Dávajte preto veľký pozor, aby ste ním nezachytili o striekaný povrch. Hrot ihly je citlivý, mohol by sa ohnúť.
Pri učení sa správne striekať môžete naraziť na nasledujúce problémy:
-Na povrchu sa tvoria mláčky a farba sa rozteká na všetky strany: Dôvody môžu byť dva. Buď striekate vodou riedenú farbu na hladký nepripravený povrch (plast, sklo, kov,...), alebo máte príliš nariedenú farbu. V prvom prípade je nutné najprv nastriekať povrch modelu, alebo predmetu základnou farbou. V druhom prípade stačí jemne zahustiť farbu.
-Na povrchu sa robí krupica: Príliš hustá farba.
-Na povrchu sa tvoria prskance: Dôvody môžu byť v zásade dva. Buď máte usadeniny na hrote ihly, či trysky, alebo máte príliš nízky tlak vzduchu.
-Pištoľ pľuje: Je to bežný jav na začiatku striekania, keď stlačíte spúšť. Preto sa odporúča začať striekanie mimo pracovnej plochy.
-Drobné striekance okolo striekanej čiary: Striekate z príliš malej vzdialenosti, alebo máte príliš vysoký tlak vzduchu. 
-Pištoľ „práši“, farba zasychá ešte pred dopadom na plochu: Máte príliš hustú farbu a vysoký tlak vzduchu. Skúste viac zriediť farbu a znížiť tlak. Môže to byť aj typom farby, vtedy je obvykle nutné použiť spomaľovač schnutia Airbrush Retarder (zvyčajne ho ponúka výrobca farby).
-Pištoľ so spodnou nádobkou prestala striekať: Skontrolujte si odvetrávaciu dierku vo viečku fľaštičky. Ak sa zapchala farbou, tak vo fľaštičke vznikol podtlak a ten zastavil prúd farby.
-Pištoľ po výmene trysky, alebo ihly nestrieka tak ako predtým: Skontrolujte, či ste vymenili trysku, alebo ihlu za rovnaký rozmer, ako bol pôvodný. Pamätajte na to, že tryska, ihla a difúzor sú k sebe ladené, takže ak vymeníte trysku 0,3mm za trysku 0,5mm, ale ponecháte ihlu, alebo difúzor nezmenený, tak pištoľ nebude striekať správne. 
-V nádobke sa tvoria bublinky, alebo sa nedá zastaviť prúd farby, pulzovanie, fŕkanie a iné nepríjemnosti: Obvykle to všetko súvisí so zapchatou tryskou (usadené zvyšky farby na hrote ihly a vnútri trysky). Prípadne máte nesprávne zostavenú pištoľ, nedotiahnuté závity, chýbajúce tesnenia. Skúste pištoľ rozobrať, dôkladne vyčistiť a skontrolovať.
Poznámka: Normálny jav pri striekaní je, že sa na hrote ihly, na tryske a na vonkajšej ploche difúzora (striekacej hlavy) usádzajú zaschnuté zvyšky farby. Pri nahromadený zaschnutej farby to môže spôsobiť zhoršenie kvality striekania, alebo aj nefunkčnosť pištole. Preto priebežne počas práce kontrolujte hrot ihly a čistite ho. Obvykle stačí odskrutkovať difúzor a dvoma prstami odstrániť z hrotu ihly zvyšky farby. Prípadne čistítkom na uši namočeným v riedidle prečistiť špinavé diely. 

Čistenie a údržba
Ak chcete, aby vaša striekacia pištoľ fungovala dobre po dlhý čas, musíte ju čistiť vždy dôkladne, ale aj veľmi opatrne. Dve najdôležitejšie zásady pre dobre pracujúcu striekaciu pištoľ sú čistenie a všeobecná starostlivosť.
Pri práci s viacerými odtieňmi farieb nie je nutné vždy úplne vyčistiť pištoľ pred každou zmenou farby. Obvykle stačí prepláchnuť ju menším množstvom riedidla (alebo vody, ak ide o vodou riedené farby) a hneď pokračovať v práci. Dôkladné vyčistenie striekacej pištole je nutné až po celkovom skončení práce.
Čistenie pištole má svoju postupnosť, ktorú odporúčame vždy dodržať.
-Najprv hrubé čistenie. Naplňte lievik pištole (alebo spodnú nádobku) špeciálnym čističom na striekacie pištole, alebo riedidlom. Voda v tomto prípade nie je účinná, ani ak ste pracovali s farbami vodou riedenými. Špeciálny čistič – Airbrush Cleaner (napríklad Tamiya) na rozdiel od bežného riedidla rozpustí zaschnuté zvyšky farby vo vnútri pištole. Pomocou štetca vyčistite lievik a všetky plochy vnútri pištole, na ktoré dosiahnete. Potom čistič vylejte aj so zvyškami farby.
-Druhé prepláchnutie. Znovu naplňte lievik/fľaštičku čističom Airbrush Cleaner a vystriekajte čistič do zbernej nádobky (aby ste ho mohli opätovne použiť). Na chvíľu môžete aj opatrne (pozor na hrot ihly) zapchať prstom striekaciu hlavu tak, aby sa začali v lieviku/nádobke pištole tvoriť bublinky. Tým sa lepšie vyčistia kanáliky v pištoli.
-Postup opakujte ak je pištoľ veľmi špinavá, až kým z nej nevychádza čisté riedidlo.
-Kompletné čistenie. Pištoľ nie je nutné kompletne rozobrať po každom striekaní, ak ju priebežne preplachujete a udržiavate čistú. Raz za čas sa však odporúča na prázdnom stole opatrne rozobrať celú pištoľ na diely, tie potom namočiť na niekoľko hodín do nádoby s čističom a potom každý diel dôkladne zbaviť každej nečistoty. Vyčistite ihlu od zvyškov farby, veľmi opatrne, mäkkou handričkou. Dávajte veľký pozor na hrot ihly, aby sa neskrivil. Ak sa vám podarí hrot ihly ohnúť, niekedy sa to dá ešte zachrániť tak, že hrot ihly pritlačíte na tvrdý rovný podklad (sklo) a koncom prsta ho párkrát pováľate. Po vytiahnutí ihly odskrutkujte vonkajšie diely striekacej hlavy a vyčistite ich od zvyškov farby na vnútorných plochách. Čistenie trysky je rovnako citlivá operácia ako čistenie ihly. Čistenie mechanizmu spúšte a celej zadnej časti pištole je nutné hlavne pri väčšom znečistení. Pri bežnej prevádzke stačí pištoľ celkom rozobrať len raz za čas, keď sa vám zdá, že je zhoršená celková činnosť pištole. Pri skladaní striekacej pištole postupujte v opačnom poradí. Najprv zostavte striekaciu hlavu (závity doťahujte prstami opatrne, aby ste ich nestrhli!), potom pokračujte zostavou spúšte a lôžka ihly. Potom vložte ihlu a prstom ju jemne zatlačte až na doraz. Akonáhle pocítite odpor, prestaňte na ihlu tlačiť a utiahnite aretovaciu maticu. Veľký pozor dávajte pri zatláčaní ihly, aby ste neroztrhli trysku! Gumené tesnenia môžu pri kontakte s čističom alebo riedidlom zmeniť svoju veľkosť. Po vyčistení však znova nadobudnú pôvodný tvar v priebehu asi 15 minút. Potom je pištoľ znova pripravená na použitie. V prípade, že nebudete pištoľ dlhšie používať, môžete ju nakonzervovať jemným olejom, aby sa k sebe diely pištole neprilepili. Nezabudnite ju však pred opätovným použitím prestrieknuť čističom, aby ste odstránili olej z priestorov kadiaľ ide farba. 
Po zostavení je dobre vyčistená pištoľ opäť ako nová a bude dobre slúžiť.  
 
Ak ste pištoľ zabudli vyčistiť a teraz je "zapečená". Najprv namočte celú pištoľ do nádoby s čističom na dva - tri dni. Potom odskrutkujte zadnú časť telesa pištole, odskrutkujte a vytiahnite aretačnú maticu ihly. Veľmi opatrne vytiahnite ihlu. Ak sú na nej zaschnuté zvyšky farby a ihla nejde ľahko von, opatrne ju zovrite kliešťami a točivým pohybom ju pomaly vytiahnite von.

Spracoval: Ing. Jozef Anďal

UPOZORNENIE: Tento text je majetkom firmy HTmodel chránený autorským zákonom. Jeho kopírovanie a šírenie bez písomného súhlasu majiteľa je trestné.