Vernostný program

Vernostný program firmy HT model

1. Vysvetlenie pojmov
1. 1. Vernostný program je systém zliav za uskutočnené nákupy.
1.2. Zákaznícke skupiny sú kategórie do ktorých sú zákazníci zaradení po dosiahnutí konkrétnej celkovej hodnoty nákupov.
1.3. Registrovaný zákazník je ten, ktorý si vytvoril vlastný zákaznícky účet v elektronickom obchode www.htmodel.sk.

2. Systém vernostného programu
2.1. Vernostný program je viazaný výlučne na nákup prostredníctvom elektronického obchodu (e-shopu www.htmodel.sk). Netýka sa priameho nákupu vo výdajni, telefonických objednávok, objednávok zaslaných priamym e-mailom, ani veľkoobchodu.
2.2. Účasť kupujúceho vo vernostnom programe je dobrovoľná, ale je zo systémových dôvodov podmienená vytvorením zákazníckeho účtu v systéme e-shopu cestou registrácie.
2.3. Kupujúci je do vernostného programu zaradený automaticky, hneď po dokončení registrácie a vytvorení účtu.
2.4. Nový registrovaný zákazník je automaticky zaradený do základnej skupiny so základnou zľavou.
2.5. Hodnoty všetkých nákupov vykonaných po prihlásení sa do zákazníckeho účtu sa sčítajú.
2.6. Po dosiahnutí konkrétnej celkovej hodnoty nákupov je zákazník automaticky preradený do skupiny s vyššou zákazníckou zľavou.
2.7. Zobrazenie stavu účtu: Kupujúci po prihlásení do systému uvidí históriu a hodnotu svojich nákupov a tiež aktuálnu hodnotu zľavy.

3. Zákaznícke skupiny a zľavy
3.1. Registrovaný zákazník 0 - 500 € zľava 2%
3.2. Registrovaný zákazník od 500 - 1000 € zľava 4%
3.3. Registrovaný zákazník nad 1000 € zľava 5%
3.4. Objednávky vytvorené bez prihlásenia sa do účtu alebo ako neregistrovaný zákazník systém nezapočíta do celkovej hodnoty nákupov.
3.5. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť zákazníkovi mimoriadnu zľavu pri príležitosti výročia a podobne. Kupujúci ale nemá automatický nárok na mimoriadnu zľavu.
3.5. Predávajúci si vyhradzuje právo vybrať niektoré položky tovaru alebo skupiny tovaru z vernostného programu a teda na ne nebude udelená zľava. Jedná sa predovšetkým o výpredajové a zľavnené položky, ale aj o položky s nízkou obchodnou maržou.

4. Uplatnenie zľavy
4.1. Pri prvom nákupe po vykonaní registrácie nie je poskytnutá žiadna zľava.
4.2. Zľava sa automaticky aplikuje od v poradí druhého nákupu, a je vždy vypočítaná z aktuálne realizovaného nákupu. To platí aj v prípade, že je prvý nákup v takej výške, že systém zaradí zákazníka priamo do skupiny s vyššou zľavou.
4.3. Ak dôjde k vybaveniu oprávnenej reklamácie tovaru formou vrátenia kúpnej ceny, alebo pri vrátení peňazí po odstúpení od zmluvy, vždy sa vracia čiastka skutočne zaplatená, teda po uplatnenej zľave.

5. Doba platnosti zľavy
5.1. Doba platnosti zľavy je časovo neobmedzená. Zľava zodpovedajúca zákazníckej skupine zostáva v platnosti až do prípadného zrušenia zákazníckeho účtu.
5.2. Zrušenie zákazníckeho účtu môže byť vykonané:
a) Na osobnú žiadosť zákazníka, vlastníka konkrétneho účtu.
b) Pri zlúčení dvoch a viacerých účtov do jedného.
c) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť účet zákazníkovi v prípade mimoriadnych okolností.

6. Výnimky z vernostného programu
6.1. Firmy, organizácie, školy, CVČ a kluby, ktorým je poskytovaná špeciálna zľava na nákup materiálu na výukové účely, školské projekty a podobné účely, sú vyňaté z vernostného programu a nevzťahujú sa na ne ustanovenia ohľadom zbierania bodov a uplatnenia zľavy.

V Poprade 1.1.2024.