Vernostný program

Vernostný program firmy HT model

 

1. Vysvetlenie pojmov

1. 1.       Vernostný program je systém prideľovania virtuálnych bodov kupujúcemu, za vykonaný nákup.

1.2.        Vernostný bod je virtuálna hodnota, ktorá je pridelená kupujúcemu za konkrétnu hodnotu nákupu.

1.3.        Bonusový účet je virtuálny účet na ktorom je zapisovaný pohyb a stav vernostných bodov. 

1.4.        Ochranná doba je časový úsek o ktorý je oneskorené pripisovanie bodov za aktuálny nákup.

 

2. Systém vernostného programu

2.1.        Vernostný program je viazaný výlučne na nákup prostredníctvom elektronického obchodu (e-shopu www.htmodel.sk). Netýka sa priameho nákupu vo výdajni, telefonických objednávok, objednávok zaslaných priamym e-mailom, ani veľkoobchodu.
2.2.        Účasť kupujúceho vo vernostnom programe je dobrovoľná, ale je zo systémových dôvodov podmienená vytvorením zákazníckeho účtu v systéme e-shopu cestou registrácie.
2.3.        Kupujúci ak má už urobenú registráciu, je do vernostného programu zaradený automaticky.
2.4.        Minimálna hodnota nákupu pre zapísanie bodov je 5,00 € (vrátane DPH). Pri nákupe pod touto hodnotou nebude pripísaný kupujúcemu žiadny vernostný bod. Pri nákupe nad minimálnou hodnotou 5,00 € budú kupujúcemu pripísané vernostné body.
2.5.        Za každé celé 1,00 € nákupu nad minimálnou hodnotou (vrátane) je kupujúcemu prirátaný na jeho bonusový účet 1 vernostný bod.
2.6.        Finančná hodnota vernostného bodu: 1 bod = 0,05 €.
2.7.        Zobrazenie stavu vernostného účtu: Kupujúci po prihlásení do systému uvidí celkový počet vernostných bodov, ktorý je aktuálne na jeho vernostnom účte.

 

3. Pripisovanie vernostných bodov

3.1.        Pripísané budú vernostné body len z dokončených, zaplatených a nestornovaných objednávok, ktoré boli zadané po prihlásení sa do účtu.

3.2.        Za objednávky vytvorené bez prihlásenia sa do účtu, alebo ako neregistrovaný zákazník, systém nepripíše žiadne body.

3.2.        Body sú pripisované oneskorene, po uplynutí ochrannej doby 15 dní. Ochranná doba vyplýva zo zákonnej lehoty 14 dní pre možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy.

3.3.        V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nebudú pripísané žiadne body a ak boli body uplatnené, bude ich uplatnenie anulované.

3.4.        Predávajúci si vyhradzuje právo pripísať na účet kupujúceho mimoriadne body napríklad pri príležitosti výročia a podobne. Kupujúci ale nemá automatický nárok na pripísanie mimoriadnych bodov.

3.5.        Predávajúci si vyhradzuje právo vyňať niektoré položky tovaru, alebo skupiny tovaru z vernostného programu. Ide predovšetkým o výpredajové a zlacnené položky. 

 

4. Čerpanie vernostných bodov

4.1.        Kupujúci si v procese nákupu môže, ale nemusí vybrať možnosť čerpania vernostných bodov vo forme zľavy odrátanej od aktuálne vykonávaného nákupu.
4.2.        Kupujúci nemá právo žiadať vyplatenie hotovosti v hodnote nazbieraných vernostných bodov.               
4.3.        Ak dôjde k vybaveniu oprávnenej reklamácie tovaru formou vrátenia kúpnej ceny, vernostné body za predmetný nákup ostanú bezo zmeny na bonusovom účte kupujúceho.

 

5. Doba platnosti bodov

5.1.        Doba platnosti bodov za jednotlivý nákup je 365 dní. Ak počas tejto doby zákazník body nečerpá, systém ich automaticky vymaže.

5.2.        Ak kupujúci nevykoná žiadny nákup počas jedného roka počítaného od posledného nákupu, nazbierané vernostné body budú všetky vymazané.

 

6. Výnimky z vernostného programu

6.1.       Firmy, organizácie, školy, CVČ a kluby, ktorým je poskytovaná špeciálna zľava pre nákup materiálu na výukové účely, školské projekty a podobné účely, sú vyňaté z vernostného programu a nevzťahujú sa na ne ustanovenia ohľadom zbierania bodov a uplatnenia zľavy.  

 

V Poprade 15.1.2023.