Zľavy pre školy a CVČ

Pre školy všetkých úrovní, oficiálne registrované modelárske kluby, Centrá Voľného Času a modelárske krúžky pri školách ponúkame výrazné zľavy pri hromadnom nákupe tovaru.

Platia nasledujúce pravidlá a postup:

1. Oprávnený zástupca organizácie vykoná registráciu v našom e-shope, pričom vo fakturačných údajoch musia byť uvedené všetky náležitosti organizácie, ako je IČO, DIČ, správny názov, adresa, kontaktná osoba. Po skontrolovaní údajov zaradíme organizáciu do príslušnej zľavovej skupiny.

2. Oprávnený zástupca organizácie objedná tovar položkovito v našom e-shope. Alebo, objednávka môže byť zaslaná aj priamym e-mailom, ak objednávate niečo špeciálne, čo nie je v našom bežnom sortimente. Objednávka v takom prípade nemusí byť položková, ale musí obsahovať údaje organizácie, musí byť podpísaná a opečiatkovaná.

3. Objednaný tovar zabalíme a odošleme na faktúru s dohodnutou splatnosťou.

4. Výška zľavy je automaticky nastavená podľa kumulovanej hodnoty nákupov: do 99,99 € zľava 3%, 100 - 299,99 € zľava 10%, 300 - 499,99 € zľava 20%, od 500 do 799,99€ zľava 25% a od 800 € vyššie, zľava 30%. Pre organizácie, ktoré u nás nakupujú aj keď menšie nákupy ale dlhodobo, poskytujeme obvykle tú najvyššiu zľavu. 

5. Osobný výber tovaru zástupcom organizácie u nás v sklade je možný len po dohode vopred.

6. Vždy si overujeme, či CVČ/krúžok/klub skutočne funguje, alebo či osoba, ktorá robí objednávku je skutočne oprávnená. V prípade zistenia zneužitia organizácie na osobný nákup neoprávneného jednotlivca, budeme požadovať doplatenie hodnoty tovaru do štandardnej ceny. Organizáciu upozorníme na nekalé konanie jednotlivca a v prípade nutnosti vakonáme právne kroky. 
 
Aktualizované 4.1.2023                                                                    Ing. Jozef Anďal