Zľavy pre školy a CVČ

Pre školy všetkých úrovní, registrované modelárske kluby, Centrá Voľného Času a modelárske krúžky pri školách ponúkame výrazné zľavy pri hromadnom nákupe tovaru.

Platia nasledujúce pravidlá a postup:

1. Oprávnený zástupca organizácie objedná tovar položkovito v našom e-shope, pričom vo fakturačných údajoch musia byť uvedené všetky náležitosti organizácie, ako je IČO, názov, adresa, kontaktná osoba. Objednávka môže byť zaslaná aj priamym e-mailom, ak objednávate niečo špeciálne. Objednávka v takom prípade nemusí byť položková, ale musí obsahovať údaje organizácie, musí byť podpísaná a opečiatkovaná.

2. Objednaný tovar zabalíme a odošleme na faktúru s dohodnutou splatnosťou.

3. Zľava môže byť až do hodnoty nákupnej ceny tovaru. Výška zľavy sa určí v závislosti od druhu nakupovaného tovaru a  veľkosti objednávky. Pre organizácie, ktoré u nás nakupujú dlhodobo, poskytujeme obvykle tú najvyššiu zľavu. 

4. Osobný výber tovaru zástupcom organizácie je možný len po dohode vopred.

5. Vždy si overujeme, či CVČ/krúžok/klub skutočne funguje, alebo či osoba, ktorá robí objednávku je skutočne oprávnená.  
 
V Poprade 26.4.2011                                                                    Ing. Jozef Anďal