Postup prispájkovania konektora DEAN k akumulátoru

Modelárske akumulátory dodávané k už hotovým RC modelom v sadách, sú vždy kompletne pripravené na použitie, teda aj so správnym typom konektora.
Ale niekedy si chcete k modelu prikúpiť nový, či výkonnejší akumulátor. Vtedy sa často stretnete s tým, že univerzálne akumulátory typu Li-Poly alebo Li-Ion sú spravidla predávané bez konektora, len so zaizolovanými koncami káblov. Je to preto, lebo výrobca akumulátora nemôže vedieť, ktorý typ konektora bude použitý v modeli iného výrobcu.

Takže pri kúpe akumulátora je nutné obvykle pamätať aj na kúpenie nového konektora. V našom mininávode budeme spájkovať konektor typu DEAN, ale postup je univerzálny pre všetky druhy konektorov.


Potrebné náradie

Pre pohodlnú prácu budeme potrebovať:
- niektorý druh „tretej ruky“ pre držanie konektora pri spájkovaní
- kvalitný spájkovací cín, najlepšie dutinkový s náplňou kalafuny zlepšujúcej priľnavosť spájky
- zmršťovaciu bužírku s vhodným priemerom, aby sa dala nasunúť na kábel aj kontakt konektora
- hrotovú spájkovačku s dostatočným výkonom
- ak máte citlivejšie prsty, tak sa zíde aj samosvorná izolovaná pinzeta pre podržanie zohrievajúceho sa kábla


čo potrebujete pre prispájkovanie konektora


Dôležité upozornenie
Červený kábel sa vždy pripája ku kontaktu označenému „+“ a čierny kábel ku kontaktu označenému „-“. Nesprávne zapojenie spôsobí zničenie elektroniky vo vašom modeli.
 


1. Krok: Príprava kábla

Na začiatok jedno veľmi dôležité pravidlo: Nikdy neodizolujte oba káble akumulátora zároveň. Jeden kábel musí ostať vždy chránený. Inak by mohlo dôjsť hoci len ku krátkemu spojeniu koncov káblov a to by spôsobilo skrat. Okrem zaručeného zničenia akumulátora by sa vám mohol stať nepríjemný úraz, a tiež materiálne škody.

Odizolujeme koniec jedného kábla, asi 5mm. Kábel uchytíme do svorky držiaka a zapneme spájkovačku. Ak má nastavovateľnú teplotu, tak nastavíme 300oC. Hrotom spájkovačky zohrejeme koniec kábla a priložíme spájkovací drôt. Rovnomerne obalíme celý koniec kábla cínom tak, aby cín vsiakol aj medzi jednotlivé vlákna kábla.

zacínovanie konca kábla
2. Krok: Príprava konektora

Konektor uchytíme do držiaka a na vybraný kontakt priložíme hrot zohriatej spájkovačky. Cín roztavíme tak, aby vytvoril primerane veľkú kvapku, ktorú necháme stuhnúť.

zacínovanie kontaktu konektora
3. Krok: Prispájkovanie kábla ku kontaktu konektora

Najprv navlečieme na kábel primerane dlhý kúsok zmršťovacej bužírky dostatočne ďaleko od pracovnej zóny.

zmršťovacia bužírka na kábli

Potom chytíme do jednej ruky zohriatu spájkovačku a začneme nahrievať pripravený kontakt konektora. Druhou rukou (alebo pinzetou, či klieštikmi) opatrne priložíme zacínovaný koniec kábla. Chvíľu hrotom spájkovačky prehrievame kontakt aj kábel, kým sa spájka úplne neroztaví a nezleje do jednoliatej kvapky, ktorá obalí kontakt aj koniec kábla. Necháme stuhnúť a vychladnúť.

kábel priletovaný ku kontaktu

4. Krok: Zaizolovanie kontaktu

Keďže sme si prezieravo vopred navliekli kúsok zmršťovacej bužírky na kábel, teraz ju len nasunieme na kontakt a vhodným zdrojom tepla zľahka ohrejeme bužírku až kým sa nestiahne pekne okolo celého kontaktu a kábla. Ja používam hrot spájkovačky, ale vhodná je aj teplovzdušná pištoľ, alebo plynová spájkovačka.   

zmršťovacia bužírka chráni kontakt pred skratom5. Krok: Opakujte všetko aj s druhým káblom

Takto vyzerá hotová práca, akumulátor môžete začať používať.

kotová práca prispájkovaný konektor


Text a foto: © Jozef Anďal 2019