Plastové modely

Prvé plastové modely lietadiel sa začali vyrábať ešte počas 2. svetovej vojny a slúžili pri výcviku vojakov na rýchle spoznávanie nepriateľskej leteckej techniky.

Krátko po skončení vojny sa začali vyrábať prvé stavebnice lietadiel z plastu, najprv veľmi jednoduché, pozostávajúce len z niekoľkých dielov. Plastové (niekto ich volá aj plastikové) stavebnice sa postupne zdokonaľovali a dnešné špičkové modely pozostávajú z niekoľko sto drobných dielov. Výsledkom je často úplne dokonalý model lietadla, tanku, alebo lode, či nákladného auta.

Plastové modely sú spravidla zmenšené v presnom pomere - mierke, ktorá je vyjadrená číslom. Napríklad 1/72 alebo 1:72. To znamená, že model je 72 krát menší než jeho skutočná predloha. 

Niektorí malí výrobcovia vyrábajú modely v malých sériách (modely typu shortrun), alebo odlievajú modely z polyuretánových živíc (PUR) v malých sériách (modely typu resin). Ale to sú spravidla modely určené pre veľmi pokročilých modelárov.

Pre plastové modely sa vyrába veľké množstvo rôznych doplnkových detailov z kovu, alebo polyuretánu (PUR), aby boli výsledné modely čo najdokonalejšie. Kovové diely sú obvykle na kovovej planžete chemicky vyleptávané. Volajú sa fotoleptané diely. Niektoré sa odlievajú zo zinkovej zliatiny, alebo iných materiálov.

Materiál, z ktorého sa stavebnice plastových modelov vyrábajú sa volá tvrdený polystyrén. Lepí sa špeciálnymi modelárskymi lepidlami, dá sa dobre brúsiť, rezať a tmeliť.

Modelárske lepidlá určené pre plastové modely v mieste lepenia materiál naleptajú a tak vytvoria dokonalé spojenie. Preto je pri práci nutné postupovať obozretne a vyvarovať sa kvapnutiu lepidla mimo lepené plochy. Lepidlo vždy zanechá na povrchu stopy.
Niekedy ak stavebnica nie je úplne dokonalá, alebo ak modelár robí vlastnú úpravu modelu (noverziu), je nutné použiť modelársky tmel. Tak ako lepidlá, aj tmely určené pre plastové modely majú presné vlastnosti, vyhovujúce stavbe modelov.
Lepidlá i tmely nájdete v našej ponuke

Plastový model je nutné takmer vždy farbiť, aby nemal len prostý plastový povrch. Dobre nafarbený model vyzerá vždy lepšie než holý plast. Vyrába sa široký sortiment špeciálnych modelárskych farieb, ktoré sa obvykle delia podľa druhu riedidla na syntetické a akrylové. Farby sa nanášajú štetcom, alebo striekaním modelárskymi striekacími pištoľamipre najkvalitnejší možný výsledný vzhľad.
Farby a riedidlá nájdete v našej ponuke

Po nafarbení sa na model nanášajú nálepky, ktoré modelári často volajú aj dekály, z anglického výrazu decals. Zvyčajne to sú veľmi tenké a jemné vodolepky, ktoré sa po namočení do vlažnej vody uvoľnia z podkladového papiera a potom sa presunú na požadované miesto na modeli.

Pokročilí modelári ešte svoje modely patinujú. Na postavený model naznačujú opotrebenie a špinu kvôli dosiahnutiu verného vzhľadu. Patinovanie sa po anglicky nazýva Weathering a táto technika sa vyvinula až do istej formy umenia.
Máme veľké množstvo patinovacích produktov

Príklad ako môže vyzerať obsah krabice s plastovým modelom, aj s doplnkami na kovovej planžete a rezinovými odliatkami:

rámček s výliskami:


"dekály" - vodolepky:


"plechy, kováky" - diely na kovovej planžete:


"reziny" - detailné živicové odliatky: