PMD nákresy expozície

Tento rok bude PMD umiestnené v centrálnej časti OC MAX Poprad.

Pre registrovaných modelárov bude k dispozícii veľký uzavretý priestor pre odloženie osobných vecí (na nákrese je vyznačený červenou farbou - Zázemie). 

Pre nabíjanie, odloženie RC súprav, alebo drobných osobných vecí bude k dispozícii malý uzavretý priestor hneď pri expozícii (na nákrese je vyznačený červenou farbou - Nabíjanie). 

Nižšie si môžete pozrieť nákresy expozície a vopred sa zorientovať.