Tamiya TS-8 Italian Red lesklý Spray 100 ml

Kód: TAM-85008
Značka: Tamiya
€8,10 / ks €6,75 bez DPH
Skladom (5 ks)
Môžeme doručiť do:
26.2.2024
Možnosti doručenia

Detailné informácie

Doručenie zdarma
doručenie zdarma
Za nákup s hodnotou nad 100€ s doručením na Slovensku, neplatíte poštovné!
Dostupnosť tovaru
Dostupnosť tovaru
Všetky položky, ktoré sa dajú vložiť do košíka máme skladom a pripravené na odoslanie.

Podrobný popis

Tamiya Color TS-8 Italian Red Spray 100ml            Tamiya 85008

Odtieň TS 8 Talianska červená lesklá

Ideálny produkt pre striekanie karosérií plastových modelov áut, odporúčame z vlastnej skúsenosti.

Modelárska farba v spreji.
Poznámka: Farebný odtieň prezentovaný na monitore alebo v printovej podobe, môže byť mierne odlišný od skutočného.

Modelárska akrylová farba určená pre striekanie na plast, kov, drevo, keramiku, textil, alebo na iný vhodný povrch. Pozor, nevhodné pre penový polystyrén, obsahuje dimetyléter!

Nevhodné pre deti do 8 rokov. Práca detí s farbou musí byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Horľavina, nebezpečné výpary, miestnosť pri práci dôkladne vetrať. Nepoužívajte otvorený oheň a zdroje iskier. Neskladujte pri zdrojoch tepla. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. V prípade zasiahnutia očí a sliznice vypláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekára. V prípade problémov z nadýchania, zabezpečte prívod čerstvého vzduchu, vyvetrajte. V prípade požitia, nevyvolajte zvracanie, vyhľadajte ihneď lekársku pomoc. Obsah nádoby nepite ani nejedzte, nenatierajte si ho na pokožku.
H vety: H221 Horľavý plyn. H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. P vety: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50oC/122oF. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 – Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Obsahuje Isobutanol.  Symboly: viď. nižšie.

Pred použitím farbu dobre rozmiešajte trasením nádobky, odporúča sa najmenej 1 minútu.

Farbenie: Nanášajte na dobre odmastený, suchý, čistý povrch v rovnomernej tenkej vrstve zo vzdialenosti 20 - 30 cm. Lepšie je postupne aplikovať 2 - 3 tenké vrstvy, než jednu hrubú. Pri striekaní na povrchy z nesavých materiálov (plast, kov, sklo,...) obvykle nie je nutná príprava povrchu základnou farbou, ale odporúča sa. Pri natieraní savých povrchov (napríklad drevo), je vhodné použiť najprv základnú farbu a nástrek farby aplikovať až po dôkladnom zaschnutí (aspoň 24 hodín) základnej farby.

Doba schnutia: Proti dotyku zaschne farba do 20 - 30 minút, ale úplné zaschnutie trvá najmenej 4 hodiny, podľa hrúbky vrstvy. Pre ďalšie prestriekanie novou vrstvou sa odporúča počkať aspoň 12 hodín.

Čistenie trysky: Po skončení striekania otočte nádobku hore nohami a krátko stlačte ventil. Zvyšky farby utrite z trysky handričkou, prípadne namočenou v čističi Tamiya Airbrush Cleaner Acryl 250ml 300087089 (6487089)

Spracoval: Ing. Jozef Anďal

UPOZORNENIE: Tento text je majetkom firmy HTmodel chránený autorským zákonom. Jeho kopírovanie a šírenie bez písomného súhlasu majiteľa je trestné.

GHS02GHS07GHS05

Dodatočné parametre

Kategória: Farby - spreje
Záruka: 2 roky

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

 

     

Japonský výrobca širokého sortimentu diaľkovo ovládaných RC modelov cestných a terénnych áut, modelov truckov a návesov, doplnkov a  príslušenstva k nim. Výrobca kvalitných stavebníc plastových modelov, náradia a pomôcok pre plastikových modelárov. Výrobca kvalitných modelárskych farieb, lepidiel a doplnkov.