Pomáhame Ukrajine

Ponúknite finančnú pomoc, dobrovoľníctvo, materiálnu pomoc alebo aj inú formu pomoci podľa uvedeného prehľadu. Ďakujeme.

Finančné zbierky na pomoc ľuďom Ukrajiny

KtoPomôžeUkrajine je celonárodná výzva, ktorej výťažok v plnej sume pomôže Ukrajincom a Ukrajinkám prostredníctvom práce 30 mimovládnych a občianskych organizácií priamo na mieste alebo v rámci ich pôsobenia u nás doma.

Človek v ohrození pôsobí na Ukrajine (v Donbase) od roku 2014 a dnes poskytuje urgentnú humanitárnu pomoc na hraniciach.

MAGNA pôsobí na Ukrajine od roku 2018, poskytuje urgentnú zdravotnú pomoc priamo na mieste, liekmi a materiálom zásobuje nemocnice po celom území krajiny, vrátane Kyjeva a najpostihnutejších oblastí.

Mareena má miesto prvého kontaktu priamo na hraniciach vo Vyšnom Nemeckom, pravidelne aktualizuje informačnú webstránku www.ukraineslovakia.sk pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny a pripravuje pomoc na začlenenie utečencov do spoločnosti.

Post Bellum zabezpečuje nákup nepriestrelných viest, prilieb, ďalšieho ochranného vybavenia, ako napríklad rukavíc, okuliarov a špecifického zdravotníckeho materiálu.

Slovenský Červený kríž pomáha na hraniciach s Ukrajinou a poskytuje prvú pomoc, podporné služby a pátraciu službu v prípade straty kontaktu s blízkymi.

Maltézska pomoc Ukrajine bola ako jedna z prvých na hranici a pomáha tam doteraz.

Slovenská katolícka charita zbiera prostriedky na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu v spolupráci s miestnou Caritas Donetsk.

ADRA Slovensko poskytne pomoc obyvateľstvu Ukrajiny v rámci siete ADRA International. ADRA help team bus už slúži ako ambulancia pre zdravotnícke tímy na hraniciach

SAVIO pomáha priamo so saleziánmi dona Bosca na Ukrajine a so sestrami saleziánkami v mestách Kyjev, Ľvov a Odesa.

Nadácia Integra zbiera prostriedky na pomoc ľuďom na úteku na Ukrajine i v okolitých štátoch (v Poľsku a na Slovensku).

UNICEF Slovensko poskytuje humanitárnu pomoc deťom a ich rodinám v núdzi a zabezpečuje prístup k pitnej vode, výžive a ochranu.

Slovenský skauting má iniciatívu Skautská služba s cieľom pomáhať v čase vojny na Ukrajine. Dobrovoľníkov posiela aj do terénu, kde pomáhajú s koordináciou na slovensko-ukrajinských hraniciach a zameriavajú sa aj na program pre ukrajinské deti v núdzových (utečeneckých) táboroch.

Karpatská nadácia zbiera peniaze cez grant Máme radi Ukrajinu zameraný na pomoc utečencom.

Finančné zbierky priamo na Ukrajine

COME BACK ALIVE, najväčšia ukrajinská nadácia, ktorá podporuje ukrajinskú armádu od začiatku konfliktu na Donbase v roku 2014.

Ukrajinský Červený kríž poskytuje prvú pomoc v oblastiach s obmedzeným prístup k zdravotnej starostlivosti a zdravotníckym službám.

Registrácie dobrovoľníkov a inej ako finančnej pomoci

Ktopomozeukrajine.sk

Materiálna pomoc, ubytovanie, dobrovoľníci, doprava, odborná pomoc, pomoc samospráv a organizácií.

Človek v ohrození (link na formulár)

Tlmočenie/preklady UJ, AJ, logistika a správa databázy, ubytovanie a iné.

Slovenská katolícka charita 

vyhlásila potravinovú a materiálnu zbierku.

Spišská katolícka charita (link na formulár)

Dobrovoľníci na pomoc priamo na hranici alebo v rôznych špecializáciách (tlmočenie, preprava osôb, preprava humanitárnej pomoci, poskytnutie skladových priestorov, logistika, komunikácia).

Nadácia Milana Šimečku (link na formulár pre Bratislavu)

Poskytuje informácie (AJ, UJ, SJ) v infobodoch na Hlavnej železničnej stanici v Bratislave.

Krízová linka pomoci v ukrajinskom jazyku 

Na čísle 0800 500 888 ju poskytuje organizácia IPčko, pomoc poskytuje aj na emailovej adrese ukrajina@ipcko.sk.

Konferencia biskupov Slovenska (link na formulár)

Možnosť nahlásiť ponuku ubytovania. KBS zároveň hľadá skladové priestory na zhromažďovanie materiálnej pomoci. Ozvite sa e-mailom na: gloss@charita.sk

Slovenský Červený kríž Košice-okolie hľadá ľudí – ochotných fyzicky pomôcť v teréne. Kontakt: e-mail: kosice-okolie@redcross.sk a t.č.: +421 903 558 934

Slovenský skauting (link na formulár)

Registrácia dobrovoľníkov.

Zdroj: Ambrela.org