EPOXY RG 5min 2x50g SAT

Kód: 5640051
Značka: Pelikan
€12,80 / ks €10,67 bez DPH
Skladom (2 ks)
Môžeme doručiť do:
8.2.2023
Možnosti doručenia

Detailné informácie

Dostupnosť tovaru
Dostupnosť tovaru
Všetky položky, ktoré sa dajú vložiť do košíka máme skladom a pripravené na odoslanie.
doručenie zdarma
doručenie zdarma
Za nákup u nás, ktorý bude mať hodnotu nad 100€ neplatíte poštovné!

Podrobný popis

Lepidlo dvojzložkové EPOXY RG 5min 2x50g Satria         Pelikan 5MA40051

Vysoko kvalitné 5-minútové dvojzložkové epoxidové lepidlo s vysokou pevnosťou na kov, drevo, keramiku a pre všeobecné modelárské použitie.
Balenie 2 x 50g
Skladujte mimo dosahu detí!
Pomer miešania (lepidlo a tužidlo): 1:1
Doba spracovateľnosti 5 minút pri teplote 25oC, vytuhnutie po zhruba 10 minútach, úplné vytvrdnutie po 24 hodinách.

Zložka A:
H-vety:
H315 – Dráždi kožu.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P-vety:
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302 + P352 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

GHS07

GHS09
Zložka B:
H-vety:
H302 – Škodlivý po požití.
H312 – Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314 – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H332 – Škodlivý pri vdýchnutí.
H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P-vety:
P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302 + P352 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 – Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

GHS07

GHS05

Spracoval: Ing. Jozef Anďal

UPOZORNENIE: Tento text je majetkom firmy HTmodel chránený autorským zákonom. Jeho kopírovanie a šírenie bez písomného súhlasu majiteľa je trestné.

 

 

Parametre
prevedenie epoxidové

Dodatočné parametre

Kategória: Modelárske lepidlá
Záruka: 2 roky
? Prevedenie: Epoxidové

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

 

     Veľký český distribútor a výrobca širokého sortimentu diaľkovo ovládaných RC modelov lietadiel, áut, lodí a príslušenstva pre modelárov.